Tango ne kadar sürede öğrenilir?

Tango ne kadar sürede öğrenilir?

Tangoyu öğrenmek için gereken süreyi biz değil, siz ayarlarsınız. Bir öğrenci düzenli olarak dersleri
takip eder, pratiklere de katılırsa 3-5 ay içinde rahatlıkla tango gecelerinde dans edecek düzeye gelir.
Çalışmayı hocalar her ne kadar teşvik etse de, daha fazla çalışmak ve daha az çalışmak kişinin kendi
imkânları ölçüsünde ortaya çıkar. Kimileri çok daha kısa sürede uzun mesafeler kat edebilirken,
kimileri uzun zamanda daha az şeyler öğrenebilir. Günde 3 saatini tangoya ayıran bir insan ayda 90
saat çalışmış olur. 5 ayda 450 saat çalışmış olur. Haftada bir saatini tangoya ayıran bir insan ise diğer
öğrencinin 5 ayda çalıştığı süreyi 5 yılda çalışmış olur.